Vytautas Valentinavičius: Lietuva vis dar išdidžiai klampoja „tarybinio ūkio“ kultūriniame mėšle

Skaitymo laikas
1 minute
Perskaityta

Vytautas Valentinavičius: Lietuva vis dar išdidžiai klampoja „tarybinio ūkio“ kultūriniame mėšle

Pen, 05/26/2023 - 08:15
Kategorija:
0 komentarų

Lietuvai nesiseka užtikrinti pagarbos žmogaus teisėms. Dar daugiau – šalis pati net nenori imtis pokyčių. Apie apgailėtiną situaciją šalyje LRT.lt paskelbtoje nuomonėje kalba  Europos humanitarinio universiteto lektorius Vytautas Valentinavičius.

Pasak jo, Lietuva žmogaus teisių užtikrinimo srityje daug panašesnė į Vengriją ir Lenkiją, nei į kitas Europos Sąjungos šalis.

„Lietuva, kaip ir Vengrija ar Lenkija, yra linkusi laikytis neliberalioms demokratijoms būdingo požiūrio į žmogaus teisių klausimus, tad tikėtis, kad Lietuvoje politinės jėgos be ES įsikišimo savarankiškai imtųsi spręsti LGBTIQ lygybės įgyvendinimo klausimų – mažai tikėtina“, - teigia Vytautas Valentinavičius.

Be Europos Sąjungos institucijų spaudimo, lektorius mato dar vieną veiksmingą kelią pokyčiams – tesimus. Jų sprendimai praeityje padėjo ne pakeisti įstatymus, bet bent jau užtikrinti tam tikrų teisių pripažinimą konkretiems žmonėms.

„Nors Lietuvoje nėra lyties keitimo įstatymo (EŽTT byla L prieš Lietuvą), vis tik nacionaliniai teismai ėmėsi spręsti teisinio reguliavimo spragą, keičiant įrašą apie asmens lytį (esant poreikiui – vardą ir pavardę), remdamiesi Civilinio kodekso nuostata, įtvirtinančia teisę „pakeisti lytį“.

Tokio paties nacionalinių teismų vaidmens tikimasi ir dėl partnerystės registravimo, remiantis Civilinio kodekso nuostata, numatančia Vyriausybei pareigą nustatyti partnerystės įregistravimo tvarką, kai pradėtos bylos Lietuvos nacionaliniuose teismuose pasieks Europos Žmogaus Teisių Teismą, o šis įpareigos Lietuvą laikytis įsipareigojimų savo piliečiams, t. y. Civiliniame Kodekse įtvirtintą regimybę (teisėtą lūkestį) paversti realybe“, - sako jis.

V. Valentinavičius teigia, jog deja visuomenės pasipriešinimas užtikrinti lygiateisiškumą yra dominuojantis ir žmonės iš esmės tai išraišdami kartoja sovietų laikais įtvirtintus stereotipus.

„Nors Lietuvos visuomenės pasitikėjimas ES bene vienas didžiausių tarp šalių narių, Lietuva kone vienintelė iš nedaugelio ES valstybių vis dar išdidžiai klampoja „tarybinio ūkio“ kultūriniame mėšle: kai vyro lytinis santykiavimas su vyru buvo baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų, o prekių ar kitokių reikmenų supirkimas ir perpardavimas, turint tikslą pasipelnyti, – kalėjimu iki dvejų metų“, - rašo Vytautas.