• Žaliųjų grupės akcija Stambulo konvencijai palaikyti // Nuotr. Žaliųjų grupė EP
  • Žaliųjų grupės akcija Stambulo konvencijai palaikyti // Nuotr. Žaliųjų grupė EP
  • Žaliųjų grupės akcija Stambulo konvencijai palaikyti // Nuotr. Žaliųjų grupė EP
  • Žaliųjų grupės akcija Stambulo konvencijai palaikyti // Nuotr. Žaliųjų grupė EP
  • Žaliųjų grupės akcija Stambulo konvencijai palaikyti // Nuotr. Žaliųjų grupė EP
  • Žaliųjų grupės akcija Stambulo konvencijai palaikyti // Nuotr. Žaliųjų grupė EP
  • Žaliųjų grupės akcija Stambulo konvencijai palaikyti // Nuotr. Žaliųjų grupė EP

Europos Parlamentas sako TAIP Stambulo konvencijos ratifikavimui

Skaitymo laikas
1 minute
Perskaityta

Europos Parlamentas sako TAIP Stambulo konvencijos ratifikavimui

Tre, 05/10/2023 - 13:30
Kategorija:
0 komentarų

Šiandien Europos Parlamentas balsavo dėl išvadų Tarybai, kuriose pritarė Stambulo konvencijos ratifikavimui. Parlamento nariai pritarė ES prisijungimui prie Stambulo konvencijos kiek tai susiję su prieglobsčiu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose (464 balsai už, 81 prieš, 45 susilaikius) bei su ES institucijų ir viešojo administravimo įsipareigojimais (472 balsai už, 62 prieš, 73 susilaikius).
 

„Šiandien Europos Parlamento balsavimu siunčiame stiprų signalą visoms ES valstybėms narėms, kad moterų teisės yra žmogaus teisės, kad visos moterys ir mergaitės visoje Europoje turi teisę gyventi be smurto dėl savo lyties“, - po balsavimo pranešime spaudai sakė Dr. Sylwia Spurek Europos Parlamento žaliųjų grupės narė ir šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. - „Stambulo konvencija skirta gelbėti gyvybes, tai ne ideologiją. Arba esate moterų pusėje, arba esate smurtautojų pusėje“.

Konvenciją 2017 m. pasirašė Taryba, tačiau prisijungimo procesas nebuvo baigtas. Ilgą laiką valstybių vadovai nerado vienbalsiškumo Stambulo konvencijai ratifikuoti. Todėl 2019 m. balandį Europos Parlamentas kreipėsi į ES Teisingumo Teismą prašant išsakyti nuomonę ar toks vienbalsiškumas šiuo klausimu yra būtinas.

2021 m. spalio 6 d. Audito Rūmai pateikė nuomonę, kurioje paaiškino, kad vienbalsis Tarybos sprendimas nėra reikalingas ir kad ES neturi laukti, kol Konvenciją ratifikuos visos Europos Sąjungos narės. ES Teisingumo Teismas taip pat patvirtino, kad tam tikra dalimi Taryba turi laisvę prisijungti prie Stambulo konvencijos.

2023 m. vasario 21 d. Taryba paprašė Parlamento sutikimo tęsti ratifikavimą. Balandžio 25 d.  du už šį klausimą atsakingi Europos Parlamento komitetai patvirtino sutikimą konvenciją ratifikuoti. O šiandien tai padarė ir Parlamentas. Po šio sprendimo Taryba gali užbaigti ratifikavimo procesą.

Parlamentas ne kartą ragino ES prisijungti prie Stambulo konvencijos ir ją ratifikuoti atskiroms valstybėms narėms. Ji palankiai įvertino tai, kad Europos Sąjunga pasirašė konvenciją, pasmerkė politines kampanijas prieš jos ratifikavimą, kurios pagrįstos „tyčiniais klaidingais aiškinimais“.

Nors visos ES valstybės narės pasirašė konvenciją, tik 21 ją ratifikavo. Šešios ES valstybės narės - Bulgarija, Čekija, Vengrija, Latvija, Lietuva ir Slovakija- konvencijos dar neratifikavo.

Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, vadinamoji Stambulo konvencija, pateikia išsamias priemones, skirtas užkirsti kelią smurtui, apsaugoti aukas ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn smurtautojus.