Bendros nuostatos

Šiame dokumente aptariami GayLine.lt taikomos privatumo politikos klausimai visų asmenų, besinaudojančių GayLine.lt teikiamomis paslaugomis, atžvilgiu. Privatumo politika taikoma šioms interneto svetainėms:

http(s)://www.GayLine.lt;

http(s)://wap.GayLine.lt;

https(s)://webmail.GayLine.lt;

(toliau visos svetainės kartu vadinamos „Svetainėmis“ arba GayLine.lt).

Šios Privatumo politikos prasme paslaugos apima visus ir bet kokius asmens, apsilankiusio svetainėse (toliau – naudotojas) veiksmus, kuriuos jis gali atlikti svetainėse, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi pažinčių galimybėmis, elektroniniu paštu, bendravimu forume, interaktyviu bendravimu („chat“), skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą.

Naudodamasis paslaugomis naudotojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia privatumo politika. Jei naudotojas nesutinka su šia privatumo politika, naudotojas neturi teisės naudotis jokiomis paslaugomis.

GayLine.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo bet kurioje iš svetainių. Jei naudotojas po privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi svetainėmis ir (ar) paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Naudotojui nesutinkant su pakeistu privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją svetainėse.

Naudojimosi taisyklės

Registruodamiesi Jūs (toliau - naudotojas) patvirtinate, kad Jums yra suėję 16 metų. Negalima registruoti naudotojo apsimetant kuo nors kitu. Jei jūsų vardas: prekės, įmonės ar organizacijos registracijos ženklas - reikalingas administracijos sutikimas. Užpildydami anketos duomenis, jūs patvirtinate, kad ši informacija yra teisinga.

Anketų negalima naudoti komerciniams tikslams, reklamai, išskyrus tuos atvejus, kuomet tokį sutikimą duoda GayLine.lt administracija.

GayLine.lt visos paslaugos tiek mokamos, tiek nemokamos yra tokios kokios yra. GayLine.lt gali, tačiau neįsipareigoja keisti svetainės paslaugas pagal naudotojų pageidavimus. GayLine.lt neteikia jokių garantijų susijusių su svetainių veikimu ir neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę žalą atsiradusią naudotojui ar trečiosioms šalims naudojantis svetaine.

GayLine.lt neatsako už informaciją (tekstus, audio/video bylas, paveikslėlius), atsiųstą ar naudojamą svetainių naudotojų. Kiekvienas naudotojas pats atsako už šią informaciją (tekstus, audio/video bylas, paveikslėlius). GayLine.lt negali būti talpinama jokia neteisėta informacija tekstų, audio/video bylų ar paveikslėlių forma. Taip pat negali būti talpinama informacija, kuri pažeistų autorines teises.


Naudotojui, naudojantis GayLine.lt resursais, draudžiama pažeidinėti LR įstatymus, keiktis, įžeidinėti, žeminti, niekinti, grasinti, skleisti melagingą informaciją apie kitus naudotojus, taip pat teršti elektroniniu šlamštu („spam“), kelti betikslius ginčus („flaming“).

GayLine.lt turi teisę be papildomo paaiškinimo redaguoti arba ištrinti iš svetainių bet kurią naudotojų patalpintą informaciją. Svetainėse negali būti talpinama pornografinio pobūdžio informacija jokiu pavidalu.

GayLine.lt pasilieka teisę blokuoti bet kurio naudotojo anketą ar bet kurį IP adresą, jei naudotojas nesilaiko šių taisyklių. Gayline.lt gali panaikinti bet kurią, ilgiau nei puse metų nenaudojamą anketą.

GayLine.lt neatsako už informacijos, kuri buvo perspausdinta iš kitų šaltinių tikrumą.

Informacijos kaupimas bei saugojimas

Naudojantis svetainėmis, iš naudotojo gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad lankytojas galėtų naudotis tam tikromis paslaugomis. Gayline.lt turi teisę fiksuoti naudotojų kompiuterių IP adresus, naršyklių versijas bei kitą techninę informaciją pateikiamą serveriams. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, jog GayLine.lt naudotoja "cookies" informacija naudotojo prisijungimui bei anketos parametrams išsaugoti.

Registracijos metu bei anketoje naudotojo pateikta vieša informacija, tampa prieinama kitiems registruotiems GayLine.lt naudotojams. Naudotojo slaptažodis nėra suteikiamas niekam, jis nėra žinomas ir administratoriams. GayLine.lt gali pakeisti naudotojo slaptažodį ir išsiųsti jį naudotojo registracijos elektroninio pašto adresu.

GayLine.lt nesuteikia naudotojų neviešos informacijos (IP, registracijos elektroninio pašto adresų) kitoms šalims, išskyrus įstatymais numatytus atvejus.

Naudotojų apsauga

GayLine.lt įspėja, kad naudotojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip naudotojotikras vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis svetainėse teikiamomis paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš naudotojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

GayLine.lt rūpinasi nepilnamečių asmenų teisių apsauga, todėl nesuteikia jokių paslaugų skirtų tik suaugusiems asmenims. Naudotojas taip pat yra atsakingas ne tik už savo, bet ir savo nepilnamečių vaikų ar kitų globojamų asmenų elgesį svetainėse, jei jie svetainėmis naudojasi naudotojo aplinkoje, su jo leidimu arba naudodamiesi naudotojo aparatine įranga. GayLine.lt atkreipia tėvų dėmesį į galimybes naudotis programine įranga, kuri užkerta galimybes nepilnamečiams asmenims prieiti prie nederamos informacijos internete.