Telšių vyskupijos kurija: homoseksualų palaiminimų tikslas paskatinti juos atsisakyti nuodėmingo gyvenimo

Skaitymo laikas
1 minute
Perskaityta

Telšių vyskupijos kurija: homoseksualų palaiminimų tikslas paskatinti juos atsisakyti nuodėmingo gyvenimo

Sek, 02/11/2024 - 10:00
Kategorija:
0 komentarų

Telšių vyskupijos kurija „Palangos tiltui“ pateikė atsakymus dėl diskusijas sukėlusio popiežiaus paskelbto dokumento, kuriame kalbama apie tos pačios lyties asmenų palaiminimus. Kurija teigia, kad tokių palaiminimų tikslas yra paskatinti žmones norinčius pakeisti savo nuodėmingą gyvenimo būdą žengti pokyčių keliu.

Telšių vyskupijos kurija aiškina, kad homoseksualius santykius turintys asmenys negali priimti šventos Komunijos, todėl alternatyva yra – privatūs palaiminimai.

„Jau apie dešimtmetį Bažnyčia Lietuvoje praktikuoja atskirus palaiminimus tiems žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių (pvz. sunki nuodėmė, gyvenimas be Santuokos sakramento, homoseksualūs santykiai) negali priimti šv. Komunijos. Tie žmonės atsistoja į tą pačią eilę, kaip ir priimantieji šv. Komuniją, tačiau, priėję prie kunigo, parodo, jog negali priimti šv. Komunijos, bet trokšta palaiminimo.

Kunigai visuomet maloniai teikia privatų individualų palaiminimą, neklausinėdami žmogaus apie jo moralinę būseną. Šis palaiminimas turi tą patį tikslą, apie kurį kalba popiežius – paskatinti žmogų nelikti pasyviai netvarkingoje savo gyvenimo būsenoje, bet siekti, kad tas palaiminimas taptų postūmiu savo gyvenimą derinti pagal Dievo valią. Tokie palaiminimai visiems prašantiems teikiami kiekvienose šv. Mišiose,“ – sakoma  „Palangos tiltui“ pateiktame Telšių vyskupijos kurijos atsakyme.

Kurija taip pat teigia, kad vargu ar koks kunigas galėtų atsisakyti teikti tokio tipo palaiminimus. Tiesa, taip gali nutikti, jei palaiminimo siekiantis asmuo nenori keistis, o siekia pateisinti savo nuodėmes.

„Dar neteko sutikti kunigo, kuris atsisakytų melstis už nusidėjėlių atsivertimą arba atsisakytų melsti išlaisvinimo iš nuodėmių toms poroms, kurios, pripažindamos savo vargingumą, šaukiasi Aukščiausiojo pagalbos. Paprastai kunigas tą daro per kiekvieną išpažintį. Čia viskas tas pats, tik tai nėra išpažintis, bet įžanga į gyvenimo būdo pasikeitimą ir atsivertimą.

Vadovaudamasis popiežiaus nuorodomis, kunigas privalo atsisakyti laiminti tas poras, kurios tokio „palaiminimo“ dėka nori nutildyti savo sąžinės balsą ar kokiu nors būdu bent sau siekia „įteisinti“ netvarkingus santykius. Vatikano deklaracija, paremta ir popiežiaus autoritetu, sulaukė daug dėmesio dėl žiniasklaidos skandalingų antraščių,“ – sako Telšių vyskupijos kurija.

GayLine.LT pastebi, kad Lietuvoje bažnyčios atstovai nuolatos akcentuoja homoseksualių santykių nuodėmingumą, sistemingai veikia prieš šią bendruomenę, kunigų homofobiniai pasisakymai vertinami kaip jų asmeninė nuomonė. Bažnyčia įnirtinga kišasi į valstybinius reikalus ir stabdo civilinės sąjungos įteisinimą, žinant net tai, kad tai nėra susiję su bažnyčios reikalais. Kaip žinia civilinė sąjunga sudaroma valstybės, vadovaujantis teisės aktais, o ne bažnyčios religiniais pagrindais.