Europos Sąjunga žada tęsti kovą už LGBTQ+ žmonių teises. Skiria papildomus 15 milijonų

Skaitymo laikas
1 minute
Perskaityta

Europos Sąjunga žada tęsti kovą už LGBTQ+ žmonių teises. Skiria papildomus 15 milijonų

Tre, 05/17/2023 - 12:00
Kategorija:
0 komentarų

Šiandien gegužės 17 d. minime Tarptautinės kovos su homofobija, bifobija ir transfobija dieną. Šia proga Europos sąjunga pareiškė ir toliau kovosianti už LGBTQ+ žmonių teises ir paragino 67 pasaulio šalis, kuriose homoseksualumas laikomas nusikaltimu, nedelsiant nutraukti šią diskriminuojančią praktiką.

„Visi žmonės, neatsižvelgiant į tai, kas jie yra, ką jie mėgsta, kaip jie save mato ir apibrėžia, gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis“, - rašoma Vyriausiojo įgaliotinio pareiškime, kuris paskelbtas Europos Sąjungos vardu.

Tekste pastebima, kad prieš LGBTQ+ žmones nukreiptos dezinformacijos, melagienų, smurto ir priekabiavimo daugėja. „Konfliktai, krizės ir ekstremalios humanitarinės situacijos dažnai dar labiau padidina LGBTI bendruomenės pažeidžiamumą“, - rašoma teste.

Atkreipiamas dėmesys, kad kai kurios šalys vis dar baudžia žmones už tai, kokie jie gimsta. „ES ragina visas 67 valstybių jurisdikcijas visame pasaulyje, kuriose homoseksualumas vis dar laikomas nusikaltimu, o 11 iš jų taikoma mirties bausmė už tos pačios lyties asmenų tarpusavio santykius, nedelsiant nutraukti šią diskriminacinę praktiką. Esame įsipareigoję bendradarbiauti su visais partneriais, kad būtų užkirstas kelias įstatymams, politikai ir praktikai, kuriais diskriminuojama dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, ir panaikintas visų formų smurtas“, - sakoma pareiškime.

Tekste pabrėžiama, kad lygybei, įtraukčiai ir įvairovei skatinti visame pasaulyje Europos Sąjunga papildomai skirs penkiolika milijonų eurų.

„ES toliau dės pastangas, be kita ko, daugiašaliuose forumuose, kad apsaugotų LGBTI asmenų teises ir skatintų LGBTI asmenis visapusiškai naudotis savo teisėmis visais jų gyvenimo aspektais – tiek ES, tiek visame pasaulyje. Šiandien esame kartu, suvieniję įvairovę“, - sakoma Europos Sąjungos pareiškime.