Žmogaus Teisių Teismas apie gėjų santuokų įteisinimą: demokratija nereiškia, kad visada turi vyrauti daugumos nuomonė

Skaitymo laikas
1 minute
Perskaityta

Žmogaus Teisių Teismas apie gėjų santuokų įteisinimą: demokratija nereiškia, kad visada turi vyrauti daugumos nuomonė

Tre, 01/18/2023 - 10:45
Kategorija:
0 komentarų

Vakar Europos Žmogaus Teisių Teismas priėmė labai svarbų sprendimą byloje Fedotova ir kiti prieš Rusiją. Keturiolika teisėjų balsavus už, 3 prieš, tesimas nusprendė, kad Rusija pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnį - teisė į privataus ir šeimos gyvenimo pagarbą. Byla buvo susijusi su Rusijos valdžios institucijų atsisakymu užtikrinti tos pačios lyties porų teisinį pareiškėjų pripažinimą ir apsaugą. 

Teismas atmetė Rusijos argumentus, “kad dauguma rusų nepritarė homoseksualumui”, taip pat dar kartą konstatavo, jog “demokratija nereiškia, kad visada turi vyrauti daugumos nuomonė: turėjo būti pasiekta pusiausvyra, kuri užtikrintų sąžiningą elgesį su mažumų atstovais ir išvengtų piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi”. 

“Rusų pasaulis” Lietuvoje, visokie “laisvos visuomenės” ir “konstitucinių teisių” institutai, prezidentinio, klerikalinio, maršistinio, vėgėlinio ir širinskinio tipo “konstitucijos žinovai” šiandien gavo jei dar ne nokautą, tai į gilų nokdauną siunčiantį smūgį”, - taip teismo sprendimą socilinaime tinkle komentavo buvęs Konstitucinio Teismo vadovas Dainius Žalimas. - “Tos pačios lyties asmenų santykių teisinio pripažinimo ir apsaugos nebuvimas pripažintas teisės į privataus ir šeimos gyvenimą, taigi ir EŽTK 8 straipsnio pažeidimu”. 

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekano prof. Dainiaus Žalimo nuomone, šis sprendimas aiškiai parodo, kad kai kurių valstybių pasirinktas LGBTQ+ bendruomenės narių diskriminavimas yra neteisėtas. 

“Konkrečiau, kaip pagrindas pateisinti tos pačios lyties porų diskriminavimą nepripažintas nei siekis ginti tradicinę šeimą, nei daugumos gyventojų nepritarimas, nei noras saugoti nepilnamečius nuo vadinamosios homoseksualumo propagandos. Tokie “pagrindai” nesuderinami su demokratijos samprata, suponuojančia pliuralizmą, lygiateisiškumą ir toleranciją, nes kaip tik stiprina homofobiją ir prietarus, stigmatizuoja homoseksualius asmenis”, - teigia D. Žalimas 

Į teismą kreipėsi Irina Borisovna Fedotova, Irina Vladimirovna Shipitko, Dmitrijus Nikolajevičius Chunosovas, Jaroslavas Nikolajevičius Jevtušenka, Ilmira Mansurovna Shaykhraznova ir Jelena Mikhailovna Jakovleva, kurie teikė prašymus poras sutuokti.  Valdžios institucijos atmetė juos, nes remiantis Rusijos šeimos kodekso 1 straipsniu, santuoka apibrėžiama kaip „savanoriška vyro ir moters sąjunga“. Pareiškėjai šiuos sprendimus apskundė nacionaliniuose teismuose, o vėliau ir Europos Žmogaus Teisių Teisme.