Europos parlamento nariai ragina Ukrainą priimti partnerystės įstatymą

Skaitymo laikas
1 minute
Perskaityta

Europos parlamento nariai ragina Ukrainą priimti partnerystės įstatymą

Pen, 04/05/2024 - 12:53
Kategorija:
0 komentarų

Europos Parlamento nariai laišku kreipėsi į Ukrainos parlamentą ragindami kuo skubiau priimti du LGBTQ+ apsaugą garantuojančius įstatymus. Vienas jų - partnerystės įteisinimas. Kitas skirtas apsaugoti pažeidžiamas grupes nuo neapykantos nusikaltimų.

Europos Parlamento nariai laiške priminė, kad 2023 m. birželio 1 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas nustatė, kad Ukraina pažeidė konvenciją neužtikrinusi tos pačios lyties asmenų porų teisinio pripažinimo.

„Būsimos ES narės turi laikytis ES teisės aktų (...) įskaitant nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos principo, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 19 straipsnyje ir Pagrindinių chartijos 21 straipsnyje“, - rašoma laiške pabrėžiant, kad kol Ukraina nesiims veiksmų eliminuoti Europos Žmogaus Teisių Teismo nurodytas spragas, ji negalės būti vertinama kaip atitinkanti stojimo į ES reikalavimus.

Europarlamentarai taip pat teigia, kad kitas priėmimo laukiantis įstatymas yra susijęs su neapykantos nusikaltimų užkardymu. Visos į Europos Sąjungą norinčios stoti šalys, įskaitant Moldovą ir Gruziją, išskyrus Turkiją, priėmė neapykantos nusikaltimus apibrėžiančius įstatymus, kuriuose seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė yra nurodomi kaip pagrindas apsaugai.

„Neapykantos nusikaltimus reglamentuojantys teisės aktai, apimantys sunkinančias aplinkybes, kuriais aptariamas konkretus nusitaikymas į grupę ar asmenį, grindžiant šališkumu ar išankstiniu nusistatymu, yra pagrindinis reikalavimas kuriant teisinę sistemą, kuri kovoja su diskriminacija ir paiso pagrindinių teisių“, - teigiama laiške. Todėl anot politikų, būtina kuo skubiau priimti atitinkamą įstatymą, taip užtikrinant įtraukesnės ir lygiateisiškesnės visuomenės kūrimą šalyje.

2023 m. Europos Komisija stojimo į ES pažangos ataskaitoje pabrėžė, kad Ukraina turi priimti neapykantos nusikaltimus apibrėžiančius įstatymus, kurie apimtų ir nusikaltimus dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. Deja, šis įstatymo projektas kol kas nejuda iš vietos Ukrainos parlamente.

„Pagal tarptautinius ir regioninius žmogaus teisių įstatymus valstybės turi įsipareigojimą apsaugoti visus savo jurisdikcijoje esančius asmenis nuo smurto, diskriminacijos ir kitų žmogaus teisių pažeidimų“, - teigia Europos Parlamento nariai. - „Neapykantos nusikaltimus apibrėžiančių įstatymų priėmimas atitinka šį įsipareigojimą ir parodo įsipareigojimą laikytis lygybės ir nediskriminavimo principų, įtvirtintų tarptautinėse sutartyse ir konvencijose“.